Průzkumy spokojenosti - naše nabídka

Města a obce (stačí kliknout na některý z odkazů):

Dotazník spokojenosti zaměstnanců         Mystery klient              

Dotazník spokojenosti klientů                    Dotazník spokojenosti interních klientů

Sociometrie                                                 Osobní diagnostika

Hodnocení zaměstnanců                            Ceník nabízených služeb

 

Organizace sociálních služeb a školství

stačí kliknout na některý z odkazů:

 

Efektivni zpetna vazba

Šetření spokojenosti patří k nástrojům zjišťování zpětné vazby. Používá se ve všech metodách řízení kvality.

Klienti organizace

Nejčastějším důvodem pro zahájení šetření spokojenosti klientů je snaha zjistit nebo ověřit zpětnou vazbu, tedy jak klienti, občané a zákazníci vnímají práci organizace, vystupování zaměstnanců a úroveň poskytovaných služeb.

Cílové skupiny klientů

 • Klienti využívající služeb organizace
 • Občané města, obce
 • Členové Zastupitelstva a Rady města
 • Příspěvkové organizace

Zaměstnanci

Spokojenost, motivace a participace zaměstnanců patří mezi základní faktory ovlivňující dosahování stanovených cílů organizace. Zásadním předpokladem ovšem je, že se s výsledky šetření následně aktivně pracuje a závěry šetření jsou základem pro realizaci potřebných změn.

Nabízíme dotazníkové šetření spokojenosti zaměstnanců zaměřené na:

 • Vize, strategie a cíle
 • Oblast řízení
 • Vztahy v organizaci
 • Komunikace v organizaci a vně organizace
 • Osobní perspektiva
 • Pracovní prostředí
 • Hodnocení pracovního výkonu
 • Hlavní hodnoty organizace