Nastavení systému zákaznické orientace

Efektivni zpetna vazba

Standardy zákaznické orientace

Vizí vyplývající z poslání organizací veřejné správy i neziskových organizací mohou být kvalitní a klientsky orientované služby externím a interním klientům, zapojování zaměstnanců a systém řízení, který ji podporuje. Strategií, jak toho dosáhnout je osm kroků ke zlepšení zákaznické orientace. Všech 8 kroků ke zlepšení zákaznické orientace je postaveno na myšlenkách a metodách moderního managementu a přesvědčení, že lidé v organizacích potřebují seberealizaci a sebeaktualizaci, mají k ní přirozený potenciál a mají tendenci hledat ve vlastní práci význam a smysl.

Úřad s úsměvem

 

Certifikat USU