Strategické plánování

 Efekt strategicke planovaní

Tvorba strategických i akčních plánů:

  • Sestavení projektového týmu
  • Analýza plnění stávajícího Strategického plánu (SP) – pokud je zpracován
  • Analytická část aktualizace SP
  • Definice příležitostí rozvoje a problémových oblastí
  • Tvorba Vize, Poslání a Mise
  • Tvorba Strategického plánu fáze 1
   • Definice Prioritních oblastí (3-5 priorit)
   • Definice dílčích opatření k jednotlivým Prioritám
   • Definice konkrétních aktivit (úkolů) k jednotlivým opatřením
  • Tvorba Strategického plánu fáze 2
   • Nastavení odpovědností k jednotlivým konkrétním aktivitám (úkolům)
   • Nastavení termínů k jednotlivým konkrétním aktivitám (úkolům)
  • Tvorba Strategického plánu fáze 3
   • Nastavení rozpočtů k jednotlivým konkrétním aktivitám (úkolům)
   • Nastavení indikátorů naplnění k jednotlivým konkrétním aktivitám (úkolům) jako součásti budoucí evaluace
   • Tvorba projektových karet k jednotlivým aktivitám
  • Evaluace a Akční plány
   • Vytvoření metodiky evaluace (hodnocení) plnění SP
   • Vytvoření metodiky tvorby Akčních plánů pro konkrétní období

 Využívané metody:

  • participace zaměstnanců, podpora aktivity na základě důvěry, respekt k sociálně psychologickým aspektům změn a procesů,
  • aplikace metody Balanced Scorecard,
  • aplikace metody řízení podle cílů,
  • aplikace metody CAF,
  • důsledná a měřitelná zpětná vazba operační i strategická (všechny cílové skupiny klientů včetně interních, zaměstnanci, veřejnost),
  • respekt k „lidskému“ tempu změn, důvěra, komunikace, porozumění,
  • předpoklad závazku a podpory managementu, management příkladem,
  • sdílení cílů,
  • stimulace a motivace lidí,
  • vzdělávání a sdílení interní dobré praxe,
  • podpora týmové spolupráce.