Procesní a personální audit

Efektivni personalni audity

Zavedené slovo "audit" vcelku neradi používáme, protože vzhledem ke zkušenostem některých organizací a zaměstnanců získalo slovní spojení "personální audit" negativní konotaci a vzbuzuje zejména pocity ohrožení. Náš přístup by se snad dal lépe charakterizovat spojením "nastavení zrcadla". Prostřednictvím kombinace řady metod a analýz hledáme příležitosti pro rozvoj Vaší organizace, zlepšování výkonnosti, kvality služeb, systému řízení, motivace zaměstnanců apod.

Zaměřujeme se na:

 • průzkum názorů managementu a zaměstnanců na fungování organizace, analýza klimatu
 • průzkum názorů, potřeb a vnímání externích i interních zákazníků
 • analýza interních norem a dokumentů (organizační struktura, kompetence a odpovědnosti atd.)
 • analýza systému řízení a strategického řízení
 • analýza systému motivace, hodnocení a rozvoje zaměstnanců
 • testy klíčových kompetencí zaměstnanců
 • analýza klíčových procesů, pozitivních a negativních faktorů
 • případně další doplňkové metody (180° nebo 360° zpětná vazba, sociogram vztahů apod.)

Využívané metody:

 • participace zaměstnanců, podpora aktivity na základě důvěry, respekt k sociálně psychologickým aspektům změn a procesů,
 • aplikace metody řízení podle cílů,
 • aplikace metody CAF,
 • aplikace metody Benchmarking (strategický, operativní, výkonový)
 • důsledná a měřitelná zpětná vazba operační i strategická (všechny cílové skupiny klientů včetně interních, zaměstnanci, veřejnost),
 • respekt k „lidskému“ tempu změn, důvěra, komunikace, porozumění,
 • předpoklad závazku a podpory managementu, management příkladem,
 • sdílení cílů,
 • stimulace a motivace lidí,
 • vzdělávání a sdílení interní dobré praxe,
 • podpora týmové spolupráce.