Vzdělávání

Vyvazena firemni kultura vzdelavani

Analýza vzdělávacích potřeb

Můžeme Vám pomoci zjistit vzdělávací potřeby Vašich zaměstnanců tak, aby jejich rozvoj a vzdělávání byl zaměřen na to, co je pro jednotlivce a celou Vaši organizaci skutečně důležité. Dokážeme zjistit názory zaměstnanců na fungování Vaší organizace a poskytnout Vám srovnání Vašich výsledků s řadou jiných organizací (princip benchmarkingu výsledků šetření).

Zpracování individuálních plánů rozvoje

V oblasti vzdělávání nenabízíme desítky prefabrikovaných a akreditovaných kurzů, ale vzdělávání používáme jako nástroj, kterým prakticky podporujeme změny ve Vašich organizacích.

Vzdělávání manažerů a zaměstnanců

Můžete s námi počítat při přípravě tréninků a kurzů na míru v těchto oblastech:

 • komplexní rozvoj všech manažerských dovedností, manažerská integrita, koučování, vedení porad
 • komunikační dovednosti
 • jednání s problémovými klienty a lidmi
 • týmová spolupráce
 • jednání a vyjednávání
 • metody řízení kvality
 • procesní řízení
 • projektové řízení
 • Společný sebehodnotící rámec (model CAF vycházející z modelu EFQM)
 • zákaznická orientace, marketing a PR
 • zpětná vazba, hodnocení zaměstnanců a příprava na motivačně hodnotící rozhovory
 • a další dle Vašich potřeb

Akreditované kurzy

 • Zvládání obtížných situací v komunikaci s externími a interními klienty
 • Zákaznická orientace
 • Asertivní komunikace s externími a interními klienty
 • Komunikace s médii a dobré jméno
 • Typologie osobnosti a sebepoznání - základ pro rozvoj komunikačních dovedností
 • Zvládání agrese, vyhrocených konfliktů a eskalace násilí ve vztazích s klienty
 • Zvládání stresu a duševní hygiena