Strategické řízení lidských zdrojů

Komplexní zpracování Strategie ŘLZ

  • Vize, poslání, hodnoty
  • „Firemní kultura“, leadership a vedení zaměstnanců
  • Výběr a přijímání zaměstnanců
  • Personální řízení, týmová práce, vztahy a atmosféra
  • Hodnocení zaměstnanců a motivační systém
  • Rozvoj zaměstnanců a vzdělávání

Města a obce (stačí kliknout na některý z odkazů):

Dotazník spokojenosti zaměstnanců     Sociometrie

Hodnocení zaměstnanců                        Osobní diagnostika

Organizace sociálních služeb:

Dotazník spokojenosti zaměstnanců      Sociometrie            SWOT analýza

Hodnocení zaměstnanců                         Osobní diagnostika

 Vyvazena firemni kultura

Kompeteční modely jako základ pro management lidských zdrojů

Odvíjí se od hodnot organizace, jejího poslání a vize. Zatímco ve funkčních či pracovních náplních popisujeme CO má pracovník umět, CO je jeho náplní práce, kompetenční model říká JAK. Rozvoj kompetencí jako proaktivita, odpovědnost, schopnost týmové práce, orientace na zákazníka apod. je spojen se vzděláváním v měkkých dovednostech, koučováním a seberozvojem.

Společně s Vámi můžeme zpracovat neopakovatelný kompetenční model právě pro Vaši organizaci, pro potřeby Vaší vize, strategie a organizační kultury. Kompetenční model se pak stává nástrojem pro hodnocení pracovníků a managementu, rozvoj, vzdělávání a výběr nových zaměstnanců.

Pomůžeme Vám zavést efektivní systém hodnocení zaměstnanců, který bude skutečně sloužit Vašim zákaznickým a strategickým prioritám. Můžeme Vám nabídnout také aplikaci systému hodnocení 180° a 360° zpětnou vazbou.

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

Náš projekt realizovaný ve spolupráci s MěÚ Žďár nad Sázavou se stal finalistou HREA EXCELLENCE AWARD 2013

 hrea