Assessment a Development centre

Metodika Assessment a Development Centra je založena na kombinaci různých metod práce s hodnocenými pracovníky tak, aby bylo možno získat co nejširší informace o jejich dovednostech, schopnostech a potenciálu. Výstupem je krátká ústní zpětná vazba hodnocenému účastníkovi, písemný výstup pro účastníka, souhrnná zpráva z hodnocení zadavateli a návrh na další rozvoj účastníků zadavateli.

Assessment centre

Umožňuje opakované zhodnocení individuální a skupinové práce uchazečů v rámci výběrového řízení v kombinaci s výsledky jejich psychodiagnostiky. Tyto faktory výrazně zvyšují efektivitu a účinnost výběru zaměstnanců (správné lidi na správné pozice).

Příklady sledovaných a hodnocených kompetencí:

 • Schopnost rozhodovat
 • Schopnost pracovat samostatně
 • Schopnost řešení problémů
 • Schopnost vnímat změny
 • Schopnost koncepčního a inovativního myšlení
 • Schopnost podat výkon v zátěži a stresových situacích

Development centre

Cílem této metody je pomoci manažerům i zaměstnancům uvědomit si schopnosti, kompetence a dovednosti, které jejich práce vyžaduje, versus jejich vlastní potenciál a následně si stanovit plány rozvoje tak, aby směřovali ke zlepšení jejich výkonu na současném pracovním místě nebo k pokroku v jejich kariéře potažmo i k větší spokojenosti v životě.

Zároveň jsou v rámci této metody testovány znalosti, dovednosti, schopnosti, osobnostní charakteristiky s cílem identifikovat silné stránky i rezervy jednotlivých účastníků pro další osobní rozvoj v kontextu poslání a vize organizace.

Příklady sledovaných a hodnocených kompetencí:

 • Schopnost rozhodovat
 • Schopnost systematicky plánovat a organizovat pracovní postupy
 • Schopnost využívání pracovního času
 • Schopnost týmové spolupráce
 • Schopnost zvládat konflikty
 • Schopnost učit se, zlepšovat a rozvíjet své dovednosti
 • Schopnost sebereflexe