Naše hodnoty

"Život je opravdu štědrý k tomu, kdo prožívá svůj osobní příběh." napsal Paulo Coelho v knize o hledání smyslu bytí.

Smyslem našeho podnikání je práce dělaná se zaujetím, nadšením a porozuměním. Práce měřená užitkem, který Vám můžeme přinést. Náš příběh je o poctivosti vůči zákazníkům, lidem v organizacích a kolegům. Naší cestou a vizí je neustálé učení se a hledání nových příležitostí. Usilujeme o to být důvěryhodným partnerem, průvodcem a rádcem Vašich organizací.

Principy a hodnoty, na nichž stavíme:

  • Otevřená zpětná vazba - celý náš vztah ke klientům je založen na průběžném poskytování otevřené zpětné vazby. A to jak v průběhu samotného procesu poradenství, konzultace, tak ve formě doporučení na základě zjištěných poznatků. V praxi se nám opakovaně osvědčilo, že takto poskytovaná zpětná vazba je nejlepším pozitivním hybatelem změn u jednotlivců i v organizaci.
  • Partnerství a spolupráce – úspěšná cesta ke společným cílům je podmíněna úzkou spoluprací a partnerstvím s Vámi. Jen tímto způsobem dokážeme plně využít vnitřní potenciál Vaší organizace. Nakonec to totiž budete Vy, kdo rozhodne o tom, zda a jaká opatření se budou realizovat a jak Vám můžeme pomoci.
  • Vzájemná důvěra a otevřenost – chceme Vám poskytnout naše znalosti a zkušenosti a podpořit Vás při budování takového systému řízení, který Vám v budoucnu umožní lépe se adaptovat na vnitřní i vnější změny. Samozřejmostí je dodržování anonymity a principů důvěrnosti.
  • Učící se organizace – chceme podporovat Vaši organizaci, aby se stala systémem, ve kterém jsou lidé aktivně zapojeni do hledání příležitostí ke zlepšování a řešení problémů. K tomu můžeme společně využít nástroje, které formuloval Peter Senge: systémové myšlení, rozvoj pracovníků a znalostní management, změna myšlenkových stereotypů, sdílení vizí a týmové učení.
  • Dobrá praxe – nabídneme Vám osvědčené postupy jiných organizací, které byly úspěšně ověřeny v praxi a pomohou při plnění Vašich cílů.

Společenská odpovědnost

SRM

Pomozte nám vybrat, kam bude směřovat část finančních prostředků z naší případné vzájemné spolupráce.